چسب بتن sa12 شیمی ساختمان


کاربرد sa12 شیمی ساختمان

فرکوتاپ  برپایه پلیمرهای اصلاح شده مناسب جهت ساخت انواع ملاتهای چسبنده بر روی سطوح بتن، و بعنوان ماده آب بند و واسطه چسبنده قوی جهت تعمیرات سطوح بتنی و سیمانی کاشی و سرامیک  تولید شده است

تهیه ملات و بتن آب بند برای  اجرای آب نما، استخر و غیره

آب بندی و تقویت ملات های بندکشی

تهیه ملات جهت نصب سرامیک و سنگ

نماسازی و  صاف نمودن سطوح بتن اکسپوز

 تقویت چسب کاشی های پودری


ترمیم و تعمیر اسیب دیدگی های سطحی و عمقی

تعمییر سازه های بتنی

افزایش چسبندگی بتن تازه به قدیم

افزایش چسبندگی ملات

نحوه مصرف sa12 شیمی ساختمان

یک پیمانه چسب بتن SA12 را با دو الی سه پیمانه آب مخلوط نمایید، محلول محلول حاصل  را بعنوان پرایمر قبل از هرگونه اندودکشی بر روی سطح مورد نظر با قلم مو اجرا کنید

تهیه ملات آستری طبق فرمول:
چهار پیمانه ماسه با دانه بندی 0 تا 2 یا 3 میلیمتر را بایک پیمانه سیمان مخلوط کنید و بجای آب از محلول (یک پیمانه چسب بتن SA12 + دو یا سه پیمانه آب) استفاده نمایید، حال می توانید ملات حاصله را بعنوان آستر به ضخامت حداکثر یک سانتیمتر در هرنوبت به فاصله حداقل هر 4 ساعت اجرا نمایید.
تهیه ملات نرمه کشی مطابق با فرمول:
سه یا چهار پیمانه ماسه نرم یا سلیس را با یک پیمانه سیمان مخلوط کرده و بجای آب از محلول (یک پیمانه چسب بتن SA12 + دو پیمانه آب) استفاده کنید، ملات حاصله را حداکثر 4 میلیمتر با ماله صاف گردد.

خرید محصول